Site Network: Public | Member

Mødereferater

Læs referater fra hver eneste DSJ-Night samt fra jubilæer. Så kan du følge med i hvad Den Sorte Jakke er i gang med.

Referat af 25. November 2017 :

Rene i sindet troppede medlemmerne op til Night i Nordens Paris, der i sine velmagtsdage husede fire DSJ-afdelinger.

Mødet tog sin begyndelse og efter lidt forvirring omkring opsparingen, blev det slået fast at den månedlige indbetaling blev sat op/ned til kr. 250. Medlemmerne måtte erkende, at indbetalingen til opsparingen skulle dyrtidsreguleres således den fulgte med de stigende KODA-afgifter på jazz.

Næste Night aftaltes til 21/1 og medlemmerne kunne herefter babbe grådigt på de efterhånden obligatoriske strafcigarer.

Der blev drøftet næste ekskursion og Prag lyder til at være et godt bud. Dels er der rigelig med historiske monumenter, dels har LMN gode kontakter og dels er der et bredt udbud af musik samt tradition for limousinekørsel......fixed high price?

Så var der noget med, at LMN knækkede sig?

Natmaden stod på grillet ribbensteg serveret som sandwich og det er ikke ført til referat, om LMN smagte samme sandwich to gange......lidt ligesom den gamle historie om de to slatter elefantøl der møder hinanden i grønlændernes svælg. Så spørger den ene “ Er du på vej op eller ned?”

Herudover blev der vendt historier om porøs gummi og Inger. Det er dog ikke noteret, hvorvidt begge elementer indgik i samme beretning.

Aftenen sluttede klokken 2.00, hvorefter medlemmerne påny kunne bevæge sig ud i den spæde vinteraften.


Generalsekretær
Anders Flamsholt Sørensen