Site Network: Public | Member

Mødereferater

Læs referater fra hver eneste DSJ-Night samt fra jubilæer. Så kan du følge med i hvad Den Sorte Jakke er i gang med.

Referat af 20. April 2019 :

Det var på en lun lørdag i påsken at medlemmerne skulle indfinde sig til Night i Aalborg, hvor de startede med at dele en flaske øl og forsmage på Tjekkiet.

Panikken var dog ved at brede sig, da AB omkring mødetidspunktet ringede og fortalte, at poletterne var bortkommet eller et andet medlem af uransagelige grunde skulle have taget dem med hjem. En halv time forsinket ankom AB dog med et semismadret bord (som også lige fik banket seddelboksen af under transporten) samt diverse tilbehør. Han havde fået den glimrende idë at holde bordet adskilt fra de øvrige remedier under opbevaringen. I den forbindelse skal vi lige bede ham om, at kigge efte MC-posen, som vi plejer at have grejet i. Den nye pappose må forventes at have en begrænset levetid.

Mødet kunne begynde og der behøvedes en specifikation af, hvorledes den ikke uproblematiske e-indbydelse skal sendes. Resultatet blev at indbydelsen adviseres på messengertråden og fremsendes pr.mail.

Der var efterslæb ift. rejsekontoen hos AFS og AB. Der betales ASAP og AB foranlediger, at pengene til USA fordeles på særskilt konto.

Økonomien blev påny fremlagt uden dokumentation.

Spillet kunne begynde og den fik ikke for lidt, selvom musikken igen bragte udfordringer med at finde de originale DSJ-numre. Især den tyske udgave af Tom Jones er ............ja!

Der blev smidt Angus (naturligvis) på döneren og den kørte lidt længere tid end planlagt.

Kl. 3.35 sluttede spillet. AB var en smule træt efter at have sovet med datterens veninde. I DSJ er alder blot et tal.....

Næste Night blev planlagt til 9/6 hos LMN og næste-næste Night hos AB 24/8.

Generalsekretær
Anders Flamsholt Sørensen