Site Network: Public | Member

Mødereferater

Læs referater fra hver eneste DSJ-Night samt fra jubilæer. Så kan du følge med i hvad Den Sorte Jakke er i gang med.

Referat af 2. November 2019 :

Med vanlig manglende akkuratesse og fornemmelse for tid kom AB og AFS væltende for sent denne oktoberaften, hvor LMN bød velkommen.

Det var en fornøjelse for medlemmerne, at betragte udviklingen i Nielsens køkkenprojekt, der har stået på siden januar 2016. Det skal nok blive godt, når det står færdigt.

Medlemmerne blev straks serveret en Tom Collins, mens AB vanen tro nød en jomfru på under 15.........procent.

Det blev aftalt igen, at indbetalingen til opsparingen fordeles ligeligt mellem USA og Prag, der jo er planlagt til 7-9. maj 2020. Sikke vi glæder os og hvor var det dog godt, at vi ikke rejste i 2019, som jo oprindeligt var aftalen. Tak til KNL og AB.

Næste Night er hos KNL 18/1-20 og herefter hos AFS 18/4-20.

Der blev næsten holdt fredsvalg i ledelsen, der nu er konstitueret og træder i kraft ved næste Night. Udfaldet blev, at LMN frivilligt blev ØC, KNL næsten frivilligt GS, AB blev kompetent formand og AFS fik en retrætepost i bestyrelsen.

Af uransagelige årsager blev der denne skønne aften ikke serveret natmad. Måske blev medlemmerne mætte af det dejlige kortspil.

Aftenen sluttede kl. 4.00 og medlemmerne bevægede sig herefter påny ud i natten ganske uvidende om, at verden ikke ville være den samme næste gang de skulle mødes om lang tid.

Generalsekretær
Anders Flamsholt Sørensen