Site Network: Public | Member

Mødereferater

Læs referater fra hver eneste DSJ-Night samt fra jubilæer. Så kan du følge med i hvad Den Sorte Jakke er i gang med.

Referat af 1. april 2022 :

DSJ night 92 hos Lasse Meik Nielsen (19.30 – 03.00)

Tiden var kommet til årets anden night, og på grund af travle kalendere, blev nigten planlagt til en fredag, med start kl. 19.30 – der var dog lidt udfordringer med at finde kort, kortsko og jetoner. Det viste sig at LMN ved seneste night ville være trods, og derfor kun tog bordet med hjem fra sommerhuset i Rødhus. Det betød en ekstra køretur for AB+AFS og nighten bliver derfor flyttet til start kl. 20.00. AFS var svært utilfreds med den støvede vej og den dertil følgende snavsede bil og mente der skulle kvitteres med en budgetvask af bilen.

Det indledende møde blev rimelig hurtigt overstået, med godkendt referat og en sund økonomi, især da alle medlemmer ikke havde kortene med sig ved seneste night og bidrog derfor til en øget beholdning for klubben. Der er nu allerede en god opsparing til USA-ekskursionen der er planlagt til 2028, men med en stigende doller kurs og med en forventning til god underholdning i USA, gør det ikke noget opsparingen vokser.

LMN fik også indskudt at skiftet fra NemID til MitID ikke var gået så glat som forventet og det var lykkedes at betale moms 3 gange – på statens vegne siger vi tak.

Det er pt. ingen projekter i gang i klubben, men LMN gjorde opmærksom på at hjemmesiden måske skulle have en opdatering og oprydning. Flere links virker ikke, der er gamle billeder og muligheden for at hyre DSJ for en aften, skulle fjernes.

For ikke at lave dryp opdateringer, blev det aftalt at hvert medlem kigger hjemmesiden igennem, og kommer med forslag til opdateringer til næste night. GS vil derefter opdatere hjemmesiden.

Ca. 37 minutter efter nighten startede, kunne de første kort vendes. Tidens højaktuelle emner blev naturligvis drøftet ivrigt af medlemmerne i løbet af aftenen, bl.a. krigen, eller militæraktionen i Ukraine blev debatteret og derunder også forskellige informationer der muligvis er propaganda.

Et andet aktuelt emne var at AFS nu er nået en alder hvor Kandis koncerter er en del af dagligdagen og der var store roser til Johnny Hansen og hans brede repertoire. AFS har i flere år været den med den bredeste musiksmag i DSJ, så tilføjelsen af Kandis passer godt ind i meget af den øvrige smag.

Ingen night uden køkkensnak, denne gang var det dog AFS’s nye køkken der blev drøftet, bl.a. den nye sokkelhøjde og at IKEA til dato stadig er en god leverandør af køkkener – medlemmerne ser frem til at se den nye køkken ved næste night.

Naturligvis blev boliglån også drøftet, der er gang i renterne og derfor er det altid spændende at drøfte mulighederne – ikke at medlemmer altid reagere på det og omlægger lån efter hver night, men en god drøftelse med DSJ’s bankmand er næsten altid fornuftigt

Google var sat til at styre musikken og fik også fortalt nogle gode far-jokes (ja de findes faktisk). Google styrede det hele godt, men var ikke tilfreds med AFS’s gentagelse spørgsmål som ikke var hverdagskost for Google.

Nighten sluttede kl. 3.00 og endnu engang med klubben som vinder. Det var dog med AFS som bidragyder og for en sjælden gang LMN med et 0 resultat.

Næste night blev planlagt hos AFS til lørdag 25. juli og det efterfølgende hos AB lørdag den 3. september.

Generalsekretær
Kenneth Nikolov Larsen